Գյուղացին ուզում էր ջուր գտնել, բայց կատարվածը զարմացրեց ամբողջ աշխարհին:

Մի անգամ մի հասարակ գյուղացի պատահաբար զարմանալի բան գտավ:

Նա ուզում էր ջուր գտնել, ջրհոր էր հորատում, բայց կատարվածը զարմացրեց ամբողջ աշխարհին: