Տեղափոխելով տատիկի հին բազմոցը՝ նրանք շոկի ենթարկվեցին երբ տեսան թե այնտեղ ինչ կա

Այստեղ երևում է, թե ինչ տեսան մարդիկ՝ տեղափոխելով տատիկի հին բազմոցը։